Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
7-07-2022, Czwartek, 14:56


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2022
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie WPP.6733.2.6.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego; fragm. dz. 125 Wawrzyszew
Błonie, dnia 30 czerwca 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.6.2022.KGM
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Więckowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie części działki ewid. nr 125, położonej we wsi Wawrzyszew, gmina Błonie.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 16:16:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 16:19:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.5.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa kablowego oświetlenia przejścia dla pieszych; dz. 95/14 oraz cz. dz. 35/1 i 96 Witki
Błonie, dnia 30 czerwca 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.5.2022.KGM
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę Więckowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
 
 Budowa kablowego oświetlenia przejścia dla pieszych, na terenie działki ewid. nr 95/14 oraz części działek ewid. nr 35/1 i 96, położonych we wsi Witki, gmina Błonie.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 15:27:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 15:50:59
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 15:51:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.4.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci kablowej Sn-15 kV, sieci napowietrznej SN-15 kV wraz z infr. towarzyszącą (kablem światłowodowym); dz. 7, 6, 8/1 i 8/2 obr. 0012
Błonie, dnia 30 czerwca 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.1.4.2022.KGM
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Sienkiewicza, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
 
  Budowa sieci kablowej Sn-15 kV, sieci napowietrznej SN-15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kablem światłowodowym), na terenie działki ewid. nr 7 oraz części działek ewid. nr 6, 8/1 i 8/2 obr. 0012, położonych w Błoniu.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 14:56:03
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 14:58:48
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-30 15:51:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Błonie na odcinku od ul. Szkolnej do DK92 wraz z infrastrukturą techniczną

Błonie, dn. 24.06.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Błonia reprezentowanego przez Pana Mateusza Jurczyka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Błonie na odcinku od ul. Szkolnej do DK92 wraz z infrastrukturą techniczną.

Złożony wniosek  z dn. 20.06.2022 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-06-24 15:13:53
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-06-24 15:16:14
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-06-24 15:18:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.11.2022.KGM przed wydaniem decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 240/4 Stare Faszczyce
  Błonie, dnia 22 czerwca 2022 r.
BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.11.2022.KGM
 
 OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie przed wydaniem decyzji
 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Wojdyła, zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 240/4, położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).                         
 Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 22.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-22 10:45:12
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-22 10:48:37
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-22 10:49:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wszczęcie postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budynek produkcyjno-magazynowy, Błonie Wieś

Błonie, dn. 13.06.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki P3 Błonie Park Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59 reprezentowanej przez Pana Piotra Mikosa przedstawiciela spółki Ekonorm Sp. z o.o. z siedz w Katowicach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częściami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 202, 203, 204, 29/7 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 06.06.2022 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-06-14 11:17:02
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-06-14 11:20:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 6/M/2022 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; dz. 4/21, 5/19 obr. 0031

Błonie, dnia 10 czerwca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.1.40.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,
zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 6/M/2022
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na terenie działek ewid. nr 4/21 i 5/19 obr. 0031 położonych w Błoniu,
na rzecz:
Pana Bartłomieja Griszke.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.                 
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 14:08:20
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 14:11:23
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 14:11:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.60.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 27/G/2022 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym; dz. 318/23 Żukówka

Błonie, dnia 10 czerwca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.60.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,
zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 27/G/2022
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, na terenie działki ewid. nr 318/23 położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie,
na rzecz:
Pana Stanisława Bartoszewicz.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.              
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 13:51:21
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 13:56:48
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-10 13:59:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmsitrza Błonia z dnia 10.06.2022 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów - Obszar 1

Błonie, 10.06.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów Obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały III/20/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów -  Obszar 1  i Obszar 2” oraz uchwałą nr XXXIX/329/21 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały III/20/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów -  Obszar 1  i Obszar 2”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 21.06.2022 r. do 29.07.2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.07.2022 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 16.30.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego.  
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i 18 ust. 1 i ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2022 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-06-10 13:25:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-06-13 16:43:23
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2022-06-13 16:43:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.3.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 9/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej; obr. 0017 dz. 55/6 (fragm.), obr. 0012 dz. 63 (fragm.)
Błonie, dnia 8 czerwca 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.1.3.2022.KGM
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: firmy VFM Orologio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, w dniu 8 czerwca 2022 r. wydano Decyzję Nr 9/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
 
Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 55/6 obr. 0017 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0012, położonych w Błoniu.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.06.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-08 15:46:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-08 15:48:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-06-09 12:49:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a

 Błonie, dn. 31.05.2022 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 12.2022 z dnia 18 marca 2022 r. dla

inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 12.05.2021r. (uzupełniony w dn. 27.05.2022 r.) przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-05-31 16:06:25
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-05-31 16:08:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.7.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej; dz. 130/17 (fragm.) Radonice
Błonie, dnia 26 maja 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.7.2022.KGM
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Mateusza Wójcickiego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Pawła Antczak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
  
Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 130/17, położonej we wsi Radonice, gmina Błonie.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.05.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-26 15:39:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-26 15:41:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-27 11:43:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021/22.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 5/19, 4/21 obr. 0031
 Błonie, dnia 19 maja 2022 r.
BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.1.40.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartłomieja Griszke, zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek ewid. nr 4/21 i 5/19 obr. 0031, położonych w Błoniu.
            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.
            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
            Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
            Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 19.05.2022 r.

 


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 16:33:04
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 16:36:08
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 16:41:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.60.2021/22.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym; dz. 318/23 Żukówka

 Błonie, dnia 19 maja 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.60.2021/22.KGM
 
 
OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Bartoszewicz, zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, na terenie działki ewid. nr 318/23, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

        Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

          Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 19.05.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 14:25:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 14:28:25
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-19 14:39:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.4.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 8/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 63 PE; dz. 95/14 oraz cz. dz. 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6 Witki
Błonie, dnia 10 maja 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.4.2022.KGM
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Darię Serafin, w dniu 10 maja 2022 r. wydano Decyzję Nr 8/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
 
Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie działki ewid. nr 95/14 oraz części działki ewid. nr 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, położonych we wsi Witki, gm. Błonie.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.05.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 15:01:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 15:03:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-12 11:04:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021/22.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 4/21, 5/19 obr. 31

 Błonie, dnia 10 maja 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.1.40.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
            Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Bartłomieja Griszke,
zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek ewid. nr  4/21 i 5/19 obr. 0031, położonych w Błoniu.
            Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ, a następnie zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 czerwca 2022r.. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1)      nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2)      postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
            Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).
            Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 maja 2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 11:22:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 11:30:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.3.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej; dz. 55/6 (fragm.) obr. 0017, dz. 63 (fragm.) obr. 0012

Błonie, dnia 10 maja 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.1.3.2022.KGM   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy VFM Orologio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:
  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działki ewid. nr 55/6 obr. 0017 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0012, położonychw Błoniu.
 
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.05.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 09:02:23
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 09:06:54
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 09:08:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 7/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, niskiego napięcia nN-0,4kV i kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, Rokitno-Majątek
Błonie, dnia 5 maja 2022 r.
 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.3.2022.KGM
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wodzyńskiego, w dniu 5 maja 2022 r. wydano Decyzję Nr 7/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
 
Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, niskiego napięcia nN-0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działek ewid. nr 12/1, 10/6, 15/1 oraz części działek ewid. nr 3/17, 10/7, 12/2, 17/1, 19, 13, 20, 21, 4, 7, 15/2, położonych we wsi Rokitno-Majątek, gmina Błonie.
 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.05.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-05 15:59:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-05 16:02:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-06 09:03:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.43.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 17/G/2022 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 318/24 Żukowka

Błonie, dnia 29 kwietnia 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.43.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,
zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 17/G/2022
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
 budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 318/24 położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie,
na rzecz:
Państwa Anny i Mateusza Spyszewskich.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.               
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.04.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-29 15:51:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-29 15:56:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-04 11:20:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.60.2021/22.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym; dz. 318/23 Żukówka
 Błonie, dnia 28 kwietnia 2022 r.
BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.60.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Bartoszewicz,
zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, na terenie działki ewid. nr 318/23, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.
Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ, a następnie zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 13 czerwca 2022 r.. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1)  nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28 kwietnia 2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-28 15:21:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-28 15:26:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-04 10:29:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.17.2019/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/U-G/2022 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, dz. 108/5 Żukówka

Błonie, dnia 14 kwietnia 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.17.2019/22.KGM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamia, iż na wniosek: Pana Tomasza Reperowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż, w dniu 14 kwietnia 2022 r. wydano Decyzję Nr 1/U-G/2022,umarzającą postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania
(art. 130 § 4 k.p.a.).

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-14 15:57:10
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-14 16:04:17
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-14 16:06:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6721.1.1.2022 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: Błonie, ul. Modlińska

 WPP.6721.1.1.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1538 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce ewid. nr 26/2 w obrębie 0004 przy ul. Modlińskiej w Błoniu.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 04.05.2022 r.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WniosekPlik PDF 1.81 MB
2. Koncepcja urbanistyczno-architektonicznaPlik PDF 297.92 Kb
3. Mapa zagospodarowania i granic terenuPlik PDF 580.36 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-04-13 12:59:59
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-04-13 13:01:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 6.04.2022 - postanowienie o aktualności warunków realizacji - rozbudowa drogi 579

Błonie, dn. 06.04.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373) oraz art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na  wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Piotra Piątka wydał postanowienie o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 579 w relacji Kazuń Polski – Radziejowice od skrzyżowania z ul. Żukówka (m. Błonie) km 29+284.00 – 31+629.96 oraz budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 579 od km 31+629.96 (0+000) do węzła z autostradą A2 (km 1+289.70)”, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia z dnia 12 października 2015 r. nr 155.2015 znak WRGNiOŚ.6220.12.2014.2015.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 (po wcześniejszym umówieniu) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-04-07 12:39:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-04-07 12:43:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 6/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, dz. 164/8 (fragm.) Stare Faszczyce

Błonie, dnia 6 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6733.2.2.2022.KGM

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: Pani Anny Płatos i Pani Bartłomieja Płatos, w dniu 6 kwietnia 2022 r. wydano Decyzję Nr 6/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, na terenie części działki ewid. nr 164/8, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.04.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-06 15:07:29
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-06 15:11:50
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-06 15:12:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.15.2021/22.AC o wydaniu decyzji Nr 5/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, cz. dz. 15, 16 Łaźniew-Majątek, cz. dz. 14/1, 13, 54/1, 153, 157/1, 51/1 Kopytów

Błonie, dnia 5 kwietnia 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.15.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, w dniu 5 kwietnia 2022 r. wydano Decyzję Nr 5/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 15, 16, położonych we wsi Łaźniew-Majątek oraz części działek ewid. nr 14/1, 13, 54/1, 153, 157/1, 51/1, położonych we wsi Kopytów, gm. Błonie.

 Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.04.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-05 15:38:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-05 15:42:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-06 14:47:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.43.2021/22.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 318/24 Żukówka

Błonie, dnia 4 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.43.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Państwa Anny i Mateusza Spyszewskich, zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 318/24, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

            Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

            Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 04.04.2022 r.

 

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-04 11:32:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-04 11:34:21
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-04-04 11:49:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 8/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, część działek 75, 9/11, 9/14 obr. 0031

Błonie, dnia 30 marca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2022.KGM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Waldemara Tomaszewskiego, w dniu 30 marca 2022 r. wydano Decyzję Nr 8/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działek ewid. nr 75, 9/11, 9/14 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-30 11:47:46
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-30 11:50:08
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-30 11:54:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o ponownym wyłożeniu projektu mpzp Stare Faszczyce

Błonie, dn. 25.03.2022 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie – etap I B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 05.04.2022 r. do 09.05.2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 25.04.2022 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2022r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 ust. 1, ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planemPlik PDF 201.31 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-25 13:02:24
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-03-25 13:05:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 4/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 161/1 (fragm.) Stare Faszczyce, dz. 1/1 (fragm.) Radonice

Błonie, dnia 23 marca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2022.KGM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Krzysztofa Trzos, w dniu 23 marca 2022 r. wydano Decyzję Nr 4/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 161/1, położonej we wsi Stare Faszczyce oraz części działki ewid. nr 1/1, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 14:24:27
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 14:26:07
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 14:26:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.4.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE; dz. 95/14 oraz cz. dz. 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6 Witki

Błonie, dnia 23 marca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Darię Serafin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE, na terenie działki ewid. nr 95/14 oraz części działek ewid. nr 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6, położonych we wsi Witki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 10:55:17
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 10:54:24
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-23 11:16:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

Błonie, dn. 21.03.2022 r.

 BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie wniosku firmy Panattoni Europe Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Pana Marcina Skup przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wydał

postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Błonia nr 09.2022 z dnia 21 lutego 2022 r., znak: WRGNiOŚ.6220.14.2021 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/10 obręb Piorunów gmina Błonie

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Referat Rolnictwa Klimatu i Środowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z postanowieniem można zapoznać się w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-22 14:38:58
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-22 14:38:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

Błonie, dn. 21.03.2022 r.

BURMISTRZ  BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie wniosku firmy MARS Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew reprezentowanej przez Pana Macieja Woźnego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wydał

postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Błonia nr 10.2022 z dnia 08 marca 2022 r., znak: WRGNiOŚ.6220.17.2021 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek n nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pas

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Referat Rolnictwa Klimatu i Środowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z postanowieniem można zapoznać się w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-22 14:36:31
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-22 14:36:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 18.03.2022 - wydanie decyzji środowiskowej dot. budowa podczyszcalni ścieków, Radonice

Błonie, dn. 18.03.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść decyzjiPlik PDF 120.66 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-18 13:09:24
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-03-18 13:10:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę urządzenia wodnego - Radonice

Błonie, dn. 16.03.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

urządzenia wodnego o głębokości powyżej 100m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h tj. studni nr 4 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) wraz z pompą głębinową, armaturą studzienną i obudową na terenie dz. nr ew. 217/16 ob. 0027 Radonice, gmina Błonie, powiat warszawski zachodni dla potrzeb zakładu Fanex Sp. z o.o., zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść decyzjiPlik PDF 126.61 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-17 16:50:04
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-03-17 16:50:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnątrzzakładowymi zlokalizowanej na działkach w Błoniu

Błonie, dn. 14.03.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Natura Sp z o.o., z siedzibą w m. Łódź ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź reprezentowanej przez Panią Katarzynę Kurek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnątrzzakładowymi zlokalizowanej na działkach o nr 5/1, 5/2, 57/1, 57/2 oraz 3/2 obręb 0008 pod adresem ul. Lesznowska 20b, 05-870 Błonie.

Złożony wniosek z dn. 03.03.2022 r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-14 17:05:41
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-14 18:06:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki w Kopyttowie

Błonie, dn. 14.03.2022 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Industrial Park Development 7 Sp z o.o., z siedzibą w m. Warszawa ul. Grzybowska 2/78, 00-131 Warszawa reprezentowanej przez Pana Marka Benedykcińskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 23/5 obręb Kopytów.

Złożony wniosek z dn. 25.02.2022 r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-14 17:00:51
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-14 18:03:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2022.AC o wydaniu decyzji Nr 7/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm, dz. 55 (fragm.) obr. 0019

Błonie, dnia 14 marca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2022.KGM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamia, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., w dniu 14 marca 2022 r. wydano Decyzję Nr 7/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm, na terenie części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 16:46:27
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 17:46:47
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 17:48:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa elektroenerget. sieci kabl. SN-15kV, nN-0,4kV i kontener. stacji transformat. SN/nN,; 12/1, 10/6, 15/1, 3/17, 10/7, 12/2, 17/1, 19, 13, 20, 21, 4, 7, 15/2 Rokitno Majątek

Błonie, dnia 14 marca 2022 r.

 BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, iż na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wodzyńskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, niskiego napięcia nN-0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działek ewid. nr 12/1, 10/6, 15/1 oraz części działek ewid. nr 3/17, 10/7, 12/2, 17/1, 19, 13, 20, 21, 4, 7, 15/2, położonych we wsi Rokitno Majątek, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 16:05:12
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 17:05:48
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-14 17:49:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021/22.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 5/19, 4/21 obr. 31

Błonie, dnia 10 marca 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.40.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Bartłomieja Griszke,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek ewid. nr  5/19, 4/21 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy,  a także konieczność sporządzenia projektu decyzji, uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 maja 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1)  nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

2)   postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 marca 2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-10 16:02:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-10 16:05:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-11 10:30:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. rozbudowy o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie

  Błonie, dn. 08.03.2022 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku firmy MARS Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew reprezentowanej przez Pana Macieja Woźnego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na

rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-09 14:16:25
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-09 15:17:48

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistra Błonia dot. rozbudowy o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie

Błonie, dnia 08.03.2022 r.

WRGNiOŚ.6220.17.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 08.03.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 09.03.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-03-09 14:12:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-03-09 15:14:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.43.2021/22.KGM o korekcie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 318/24 Żukówka

 Błonie, dnia 4 marca 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.43.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

o korekcie wniosku

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Państwa Anny i Mateusza Spyszewskich,

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 22.07.2021 r.

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki ewid. nr 318/24, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zmianie uległy również parametry budynku.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 725-30-04 w. 151.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą, na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z nowym wnioskiem i aktami sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 29 kwietnia 2022 r..

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.03.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-04 16:03:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-04 16:05:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-09 11:09:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.60.2021/22.KGM o korekcie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym; dz. 318/23 Żukówka

Błonie, dnia 28 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.60.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o korekcie wniosku

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Bartoszewicz,

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki ewid. nr 318/23, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 725-30-04 w. 151.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą, na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z nowym wnioskiem i aktami sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 28 kwietnia 2022 r..

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-28 12:18:44
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-28 13:23:32
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-28 13:23:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w Piorunowie, gmina Błonie

Błonie, dn. 21.02.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Pana Marcina Skup przedstawiciela Spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie przy ul. Złotej 120 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/10 obręb Piorunów
gmina Błonie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-25 12:10:46
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-25 12:16:09

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 09.2022 z 21.02.2022 dot. budowy zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w Piorunowie, gmina Błonie

Błonie, dnia 21.02.2022 r.

WRGNiOŚ.6220.14.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 21.02.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 09.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/10 obręb Piorunów gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 25.02.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-25 12:01:33
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-25 12:06:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej; dz. 164/8 (fragm.) Stare Faszczyce

Błonie, dnia 17 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Anny Płatos i Pana Bartłomieja Płatos, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, na terenie części działki ewid. nr 164/8, położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-17 11:59:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-17 12:02:03
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-17 12:02:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.19.2021/22.AC o wydaniu decyzji Nr 3/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, dz. 35/1 (fragm.) Witki

Błonie, dnia 17 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Darię Serafin, w dniu 17 lutego 2022 r. wydano Decyzję Nr 3/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie części działki ewid. nr 35/1, położonej we wsi Witki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-17 11:55:13
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-17 11:56:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.16.2021/22.AC o wydaniu decyzji Nr 6/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV, dz. 55/6, 81 obr. 17, dz. 63 obr. 12

Błonie, dnia 14 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.16.2021/22.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Mazurek, w dniu 14 lutego 2022 r. wydano Decyzję Nr 6/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV, na terenie części działek ewid. nr 55/6, 81 obr. 0017 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0012, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 16:03:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 16:04:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-16 08:40:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.15.2021/22.AC o wydaniu decyzji Nr 5/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, dz. 42, 55 obr. 26, dz. 47, 48, 49/1 obr. 25

Błonie, dnia 14 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.15.2021/22.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Darię Serafin, w dniu 14 lutego 2022 r. wydano Decyzję Nr 5/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, na terenie części działek ewid. nr 42, 55 obr. 0026 oraz części działek ewid. nr 47, 48, 49/1 obr. 0025, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 15:50:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-15 16:37:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.10.2021/22.AC o wydaniu decyzji Nr 4/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP = 0,5 MPa) dn63 PE, dz. 46, 67/3, 67/4, 67/6, 67/5, 97, 96/7 obr. 0016

Błonie, dnia 14 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2021/22.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Adama Góreckiego, w dniu 14 lutego 2022 r. wydano Decyzję Nr 4/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia (MOP = 0,5MPa) dn63 PE, na terenie części działek ewid. nr 46, 67/3, 67/4, 67/6, 67/5, 97, 96/7 obr. 0016, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 15:43:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-14 15:45:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-15 15:46:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2022.KGM o korekcie wniosku o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej; dz. 161/1 Stare Faszczyce, dz. 1/1 Radonice

Błonie, dnia 11 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zmianie wniosku

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - dalej k.p.a.,

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 17.01.2022 r.

przez Pana Krzysztofa Trzos, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać na budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 161/1, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie oraz na terenie części działki ewid. nr 1/1, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-11 15:55:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-11 15:59:22
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-11 15:59:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Błonie- Radonice 4- Obszar 1

Błonie, dn. 11.02.2022 r.


Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Błonie- Radonice 4- Obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru Radonice 4 oraz uchwałą Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru Radonice 4
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 21.02.2022 r. do 23.03.2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.03.2022 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) : opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 ust. 1, ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2022 r. r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-11 12:44:34
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-11 13:09:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a

Błonie, dn. 08.02.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek  Spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1588.2021.MŚ z dnia 23 listopada 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.455.2021.PD wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-08 15:03:37
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-08 15:05:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego o głębokości powyżej 100m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h tj. studni nr 4 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) - w m. Radonice

Błonie, dn. 08.02.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek  Spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego o głębokości powyżej 100m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h tj. studni nr 4 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) wraz z pompą głębinową, armaturą studzienną i obudową na terenie dz. nr ew. 217/16 ob. 0027 Radonice, gmina Błonie, powiat warszawski zachodni dla potrzeb zakładu Fanex Sp. z o.o., zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1369.2021.BS z dnia 2 listopada 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 21 stycznia 2022 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.392.2021.PD wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-08 14:59:48
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-08 15:02:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej; dz. 75, 9/11, 9/14 obr. 0031

Błonie, dnia 7 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Waldemara Tomaszewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działek ewid. nr 75, 9/11, 9/14 obr. 0031 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-07 16:07:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-07 16:10:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.14.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 3/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej; dz. 50/1, 49 obr. 0026, dz. 1 obr. 0027

Błonie, dnia 7 lutego 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Najmrocką, w dniu 7 lutego 2022 r. wydano Decyzję Nr 3/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 50/1, 49 obr. 0026 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0027, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.02.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-07 13:41:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-02-07 13:42:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 03.02.2022 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Spółki Mars Polska Sp z o.o., z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew  reprezentowanej przez Pana Dariusza Ostrowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek  nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.2030.2021.ML z dnia 14 grudnia 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Starosta Warszawski Zachodni pismem znak OŚ.6228.2.2021.KK z dn. 16 listopada 2021 r. wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 24 stycznia 2022 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.491.2021.PD wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-02-03 11:14:20
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-02-03 11:18:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot budowy zespołu hal - Pass

Błonie, dn. 26.01.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku Spółek AlexandraLog PLC04 Sp z o.o., AlexandraLog PLC06 Sp z o.o., Alpine Logistics I (Błonie) Sp. z o.o., Alpine Logistics II (Błonie) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 142b reprezentowanych przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. K. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/51, 4/52, 4/54, 37/1, 37/2, 37/3, 4/53 w miejscowości Pass, w gminie Błonie .


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść decyzjiPlik PDF 1.34 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-01-28 16:02:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2022-01-31 11:07:40
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2022-01-31 11:08:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.31.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/M/2022 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 36/2 obr. 0024

Błonie, dnia 27 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.31.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 1/M/2022

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 36/2 obr. 0024 położonej w Błoniu,

na rzecz:

Pana Łukasza Kozłowskiego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-27 15:56:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-27 16:01:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-31 15:38:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm; dz. 55 obr. 0019

Błonie, dnia 25 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm, na terenie części działki ewid. nr 55 obr. 0019 położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-25 12:21:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-25 12:24:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.18.2021/22.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej Dz 90; dz. 21 Radonice

Błonie, dnia 19 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dawida Olejniczak, w dniu 19 stycznia 2022 r. wydano Decyzję Nr 2/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej Dz 90, na terenie części działki ewid. nr 21, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 15:56:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-20 13:25:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2022.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 167/4, 161/1, 160/40 Stare Faszczyce, dz. 1/1 Radonice

Błonie, dnia 19 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2022.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Krzysztofa Trzos, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie części działek ewid. nr 167/4, 161/1, 160/40, położonych we wsi Stare Faszczyce oraz na terenie części działki ewid. nr 1/1 położonej we wsi Radonice, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 15:46:52
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 15:49:06
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 15:49:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.12.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 2/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE; dz. 59 obr. 16

Błonie, dnia 18 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Darię Serafin, w dniu 18 stycznia 2022 r. wydano Decyzję Nr 2/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-18 15:58:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-18 16:01:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-19 14:34:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.16.2021/22.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięciaa 15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV, dz. 81 cz. dz. 55/6 obr. 0017, cz. dz. 63 obr. 0012

Błonie, dnia 14 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.16.2021/22.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Mazurek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4 kV, na terenie działki ewid. nr 81 oraz części działki ewid. nr 55/6 obr. 0017, a także na terenie części działki ewid. nr 63 obr. 0012, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-17 17:06:57
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-17 17:09:05
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-25 08:53:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.10.2021/22.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP = 0,5 MPa) dn63 PE,dz. 46, 67/3, 67/4, 67/6, 67/5, 97, 96/7 obr. 0016

Błonie, dnia 14 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2021/22.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Adama Góreckiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP = 0,5 MPa) dn63 PE, na terenie części działek ewid. nr 46, 67/3, 67/4, 67/6, 67/5, 97, 96/7 obr. 0016 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-17 17:01:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-17 17:03:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.17.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/G/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE; dz. 144/11 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 13 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Darię Serafin, w dniu 13 stycznia 2022 r. wydano Decyzję Nr 1/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE na terenie działki ewid. nr 144/11, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 15:59:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 16:01:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-14 10:21:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.13.2021/22.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/M/2022 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 4/15, 4/8 (część) obr. 31

Błonie, dnia 13 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2021/22.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Państwa Marcina i Magdaleny Tulejskich, w dniu 13 stycznia 2022 r. wydano Decyzję Nr 1/M/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 4/15 oraz części działki ewid. nr 4/8 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 15:49:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-14 10:18:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.43.2021/22.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dz. 318/24 Żukówka

Błonie, dnia 13 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.43.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Państwa Anny i Mateusza Spyszewskich,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 318/24, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 14 marca 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49 b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13 stycznia 2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 15:42:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-13 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-18 08:45:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Piorunowie, gmina Błonie

Błonie, dn. 12.01.2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek  Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Pana Marcina Skup przedstawiciela Spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie przy ul. Złotej 120, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/10 obręb Piorunów gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1376.2021.AGO z dnia 6 września 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.394.2021.PD wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2022-01-12 13:38:06
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2022-01-12 13:41:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 5/19, 4/21 obr. 31

Błonie, dnia 10 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.40.2021/22.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Bartłomieja Griszke,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek ewid. nr 5/19, 4/21 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, niezbędnej w celu sporządzenia projektu decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 marca 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 stycznia 2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-10 17:52:39
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-10 17:55:29
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-03-10 17:57:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.31.2021.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 36/2 obr. 24

Błonie, dnia 5 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.31.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 36/2 obr. 0024, położonej w Błoniu, na wniosek Pana Łukasza Kozłowskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 05.01.2022 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-05 14:13:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-05 14:15:15
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-05 14:16:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.13.2020/21.KGM o wydaniu decyzji Nr 19/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN; dz. 89/3, 89/2. cz. dz. 5 Nowy Łuszczewek gm. Błonie, cz. dz. 104 i 105 Pawłowice, gm. Teresin

Błonie, dnia 31 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 19/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN, na terenie działek ewid. nr 89/3, 89/2 oraz części działki ewid. nr 5 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie, a także na terenie części działek ewid. nr 104 i 105, położonych we wsi Pawłowice, gm. Teresin.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31 grudnia 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-31 11:55:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-31 11:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-01-18 15:38:52

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Decyzja nr 10.2022 z 08.03.2022 dot. inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie
2022-03-24 14:22:00
2.
Decyzja nr 09.2022 z 21.02.2022 r. dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w Piorunowie, gmina Błonie
2022-03-12 14:21:00
Oglądano 1106 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl